Blog Image

Grundejerforening Byholmene

Legepladsen – orientering

Information Posted on Mon, June 24, 2024 19:50:06

Bestyrelsen har fået en professionel vurdering af legepladsens tilstand. Dén bekræfter, at legepladsen bør nedtages. Dette sker i denne uge – og samtidig fjernes hegnet omkring legepladsen.

Hegnet, der har været udsat for hærværk, er ligeledes i dårlig stand.

Med venlig hilsen

BestyrelsenInfo omkring legeplads

Information Posted on Tue, May 28, 2024 19:06:18

Vi vil gerne informere jer om, at bestyrelsen har truffet beslutningen om at nedtage legepladsen på grund af dens dårlige stand. Efter en grundig vurdering fandt vi, at legepladsens tilstand udgør en sikkerhedsrisiko for børn og brugere, og det er derfor nødvendigt at fjerne den for at sikre alles sikkerhed.

Vi er klar over, at legepladsen har været et populært sted for børn og familier, og vi beklager de gener, dette måtte medføre. Vi arbejder på at finde en løsning og undersøger mulighederne for at oprette en ny og sikker legeplads i fremtiden.

Indtil da vil området, hvor legepladsen lå, være midlertidigt utilgængeligt. Eventuel ophold på dette område sker på eget ansvar. Vi beder jer om at respektere dette for at undgå ulykker og sikre, at alle beboere forbliver i sikkerhed.

Hvis I har spørgsmål eller bekymringer, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Med venlig hilsen,

BestyrelsenInfo – TDC / Fiber

Information Posted on Sun, May 05, 2024 19:39:21

I næste uge starter TDC med at udsende information i jeres postkasse. Hér skal I huske at svare, hvis I ønsker at få mulighed for at komme på fiber. TDC satser på at starte arbejdet den 20. maj.Nyt om nedgravning af elkablet oppe ved motorvejen.

Information Posted on Tue, April 30, 2024 19:28:33

Planen er at opstarte arbejdet i uge 19 (6. maj) med klargøring af arbejdet. I ugerne 20-22 udføres den styrede underboring og trækning af elkablet. I uge 23 vil der ryddes op og reetablerer forvoldte skader.

Entreprenøren Petri & Haugsted har store udfordringer med at finde tilstrækkelig med køreplader. På grund af den megen nedbør i Danmark er kørepladerne udlagt mange steder. Vi planlægger at udlægge de indhentede køreplader på de steder/arealer, hvor maskiner kan gøre mest skade. Når vores arbejde er færdig, bliver alle stederne/arealerne reetableret tilbage til den oprindelig tilstand. Reetableringen kan være udglatning af terrænet, udlægning af nyt grus på veje og såning af græs.Fastelavn 2019

Information Posted on Thu, February 07, 2019 22:04:22


Træfældning

Information Posted on Sun, March 18, 2018 18:45:19

I morgen mandag d. 19 starter foreningens gartner med at fælde træer fra Vedbyholm 116 og ned mod skoven.

Beklager larmen…..

Alle er velkommen til at hente træ. Der ligger mange stammer i området som godt må afhentes.Oprydningsdag

Information Posted on Wed, February 28, 2018 20:47:19


Fastelavn 2018

Information Posted on Sun, January 28, 2018 20:15:43

Invitation til Fastelavn 2018

Kom glad !!Next »