Planen er at opstarte arbejdet i uge 19 (6. maj) med klargøring af arbejdet. I ugerne 20-22 udføres den styrede underboring og trækning af elkablet. I uge 23 vil der ryddes op og reetablerer forvoldte skader.

Entreprenøren Petri & Haugsted har store udfordringer med at finde tilstrækkelig med køreplader. På grund af den megen nedbør i Danmark er kørepladerne udlagt mange steder. Vi planlægger at udlægge de indhentede køreplader på de steder/arealer, hvor maskiner kan gøre mest skade. Når vores arbejde er færdig, bliver alle stederne/arealerne reetableret tilbage til den oprindelig tilstand. Reetableringen kan være udglatning af terrænet, udlægning af nyt grus på veje og såning af græs.