Vi vil gerne informere jer om, at bestyrelsen har truffet beslutningen om at nedtage legepladsen på grund af dens dårlige stand. Efter en grundig vurdering fandt vi, at legepladsens tilstand udgør en sikkerhedsrisiko for børn og brugere, og det er derfor nødvendigt at fjerne den for at sikre alles sikkerhed.

Vi er klar over, at legepladsen har været et populært sted for børn og familier, og vi beklager de gener, dette måtte medføre. Vi arbejder på at finde en løsning og undersøger mulighederne for at oprette en ny og sikker legeplads i fremtiden.

Indtil da vil området, hvor legepladsen lå, være midlertidigt utilgængeligt. Eventuel ophold på dette område sker på eget ansvar. Vi beder jer om at respektere dette for at undgå ulykker og sikre, at alle beboere forbliver i sikkerhed.

Hvis I har spørgsmål eller bekymringer, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen