Bestyrelsen har fået en professionel vurdering af legepladsens tilstand. Dén bekræfter, at legepladsen bør nedtages. Dette sker i denne uge – og samtidig fjernes hegnet omkring legepladsen.

Hegnet, der har været udsat for hærværk, er ligeledes i dårlig stand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen