Blog Image

Grundejerforening Byholmene

Info – TDC / Fiber

Information Posted on Sun, May 05, 2024 19:39:21

I næste uge starter TDC med at udsende information i jeres postkasse. Hér skal I huske at svare, hvis I ønsker at få mulighed for at komme på fiber. TDC satser på at starte arbejdet den 20. maj.Nyt om nedgravning af elkablet oppe ved motorvejen.

Information Posted on Tue, April 30, 2024 19:28:33

Planen er at opstarte arbejdet i uge 19 (6. maj) med klargøring af arbejdet. I ugerne 20-22 udføres den styrede underboring og trækning af elkablet. I uge 23 vil der ryddes op og reetablerer forvoldte skader.

Entreprenøren Petri & Haugsted har store udfordringer med at finde tilstrækkelig med køreplader. På grund af den megen nedbør i Danmark er kørepladerne udlagt mange steder. Vi planlægger at udlægge de indhentede køreplader på de steder/arealer, hvor maskiner kan gøre mest skade. Når vores arbejde er færdig, bliver alle stederne/arealerne reetableret tilbage til den oprindelig tilstand. Reetableringen kan være udglatning af terrænet, udlægning af nyt grus på veje og såning af græs.Ny generalforsamling den 15. maj 2024

Generalforsamling Posted on Thu, April 04, 2024 16:15:06


Forslag til belysning på stier inkl. bilag

Generalforsamling Posted on Thu, April 04, 2024 16:14:11


Forslag til hundegård inkl. bilag

Generalforsamling Posted on Thu, April 04, 2024 15:41:41


Referat af generalforsamling 2024

Generalforsamling Posted on Wed, April 03, 2024 07:56:10


Uncategorised Posted on Sat, March 23, 2024 12:38:17


Der er desværre fejl i den udsendte indkaldelse til generalforsamling. Den korrekte dato er: Tirsdag den 19. marts 2024.

Uncategorised Posted on Mon, March 04, 2024 09:06:12

Med venlig hilsen
BestyrelsenNext »