Per Aarsleff vil i den kommende uge udfører renovering af kloak i området op mod kolonihaverne.

Det er desværre ikke muligt at tilgå området fra kolonihave området, derfor er de nød til at bruge vores areal. Læs nærmere i vedlagte information.

Køreplader er lagt ud for at beskytte de grønne arealer.