Projektet med stien til Bakkeskoven er foreløbig udskudt til 2024. Det blev vedtaget på et møde i kommunens Økonomiudvalg.