I næste uge skal der skiftes 21 gamle betonskabe, da kapslingen er defekt og dermed utæt.

På mandag starter Nordkysten Entreprenørfirmaet A/S med at frigrave skabene, så de bliver klar til udskiftningen. Tirsdag, onsdag og torsdag skifter de skabene sideløbende med de begynder at reetablere belægningen.

Der vil komme 3 gravere fra Nordkysten og 4 elektrikere fra Eltel til at udføre arbejdet.

Radius informerer ligeledes om udskiftning af 21 betonskabe.

Der er i skemaet anført, hvor de arbejder og i hvilket tidsrum. Der bliver indenfor tidsintervallet på 4 timer lukket for strømmen mens de skifter de enkelte skabe. Ikke alle 4 timer – tager formentlig ikke så lang tid.

Radius informerer de berørte via SMS, hvis man er tilmeldt den service.