Hermed regnskab for 2019 til brug ved generalforsamlingen.